O Saga
Commodities

 

SAGA Commodities jest brokerem produktów środowiskowych z dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku świadczącym swoje usługi instalacjom objętym systemem EU ETS.. Nasze działania biznesowe zostały opracowane zgodnie z rozwojem potrzeb naszych klientów, czego wynikiem jest filozofia nadrzędnego priorytetu potrzeb naszych klientów. Zaczęliśmy od handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, a następnie dodaliśmy nowe obszary kompetencji, takie jak produkcja i dostawa biomasy w instalacjach spalania i produkcji MDF, projekty modernizacyjne związane z handlem metalami oraz towary giełdowe z handlem energią elektryczną.

Poniżej znajduje się wykres cen zamknięcia dla uprawnień EUA – cena referencyjna.

Dowiedz się więcej

Kontrakt Dec-18
Cena zamknięcia