BIOMASĂ

Comisia Europeană a stabilit ca şi obiectiv pe termen lung de a dezvolta o economie competitivă şi eficientă, utilizănd mai puţine emisii în producţia până la 2050 şi se aşteaptă ca bioenergia sa joaca un rol important în aceasta strategie. Europa deţine deja o serie de industrii tradiţionale bazate pe bio combustibili, incepănd din industrie agricolă, produse alimentare, furaje, fibre şi industrii forestriere. Urmărind creşterea economică considerăm, că energia este un factor determinant pentru producţie şi avănd în vedere că interdependenţa dintre energie, mediu şi creşterea economică nu este directa, atunci aceasta relaţie nu poate fi abordată printr-o soluţie tradiţională.

Trei prioritaţi au fost diferenţiate spre o economie durabila şi ecologica:

  • Dezvoltare noilor tehnologii, proceduri şi infrastructuri pentru a produce biomasă fără utilizare terenurilor valoroase.
  • Dezvoltare tehnologiilor pentru a produce hidrocarburi din biomasă.
  • Elaborarea unui sistem de criterii, schemei de certificare şi aplicare pentru toate tipurile de biomasa, care au ca şi scop de reducerea impactului utilizării directe sau indirecte  a terenurilor.

Cel mai important criteriu a biomasei e ca este o sursa de energie regenerabilă, jucând un rol important în contextul strategiilor de obţinere a independenţei energetice prin utilizarea energiilor regenerabile. Ultimile date ale Comisiei Europene privind sursele de energie regenerabilă utilizate de ţările membre arată că biomasa asigură 18% din consumul de energie regenerabilă. Chiar daca producerea energiei folosind biomasa este profitabilă, o mare problemă reprezintă costurile ridicate necesare pentru montarea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii de cogenerare în biomasă.