ЗА НАС

Сага комодитис

Сага комодитис е търговец на суровини с дългогодишен опит, както в България, така и в цяла Централна и Източна Европа. Можем да предложим стоки в няколко категории:

Натрупахме сериозен опит в производството, доставката и износа в съседни страни на дървесен чипс. Нашите клиенти са индустриални фирми, които използват чипса като суровини в производството си или като гориво при поризводството на ел. енергия.

Друго звено в дейността ни е търговията с метали и метални изделия, която обхваща както доставка на необходимите суровини за реализиране на проекти на клиентите за рехабилитация и модернизация на съществуващите производствени мощности, така и поемане на поръчки по задание на клиента за изработка на отделни метални елементи, ремонти на машини и пълен инженеринг на нови съоръжения.

Фирмата ни има лиценз за търговия с ел. енергия и сме доста активни както на местния пазар, така и в задграничната търговия в съседните страни.

 

Сага комодитис АД беше лидер на пазара на емисиите на ПГ на Балканите през последните години, но с влизането в сила на Директивата за пазарите на финансови инструменти, емисиите на ПГ излязоха от полето на нашата дейност тъй като вече са финансоми инструменти, а не суровини. Търговията с емисии на ПГ може да се упражнява само след лиценз за инвестиционна дейност. Ние горещо ви препоръчваме да се насочите към инвестиционен посредник с лиценз от КФН, който може да изпълни вашите нареждания за търговия с емисии http://zf-bg.com/