РАБОТА ПРИ НАС

Възможности за професионално развитие

ОФИС МЕНИДЖЪР, АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ ЗА НАШИЯ ОФИС

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Извършва цялостна дейност по организация на работата в офиса на дружеството

-  води кореспонденцията; при необходимост превежда от и на английски език
- Оказва необходимото съдействие при организацията и провеждането на срещи и разговори с чужди клиенти и гости;

- отговоря за класиране и архив на документите на дружеството Води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхраняване или предаването им в деловодството.

 1. Водене на първична счетоводна информация

- Координация на кореспонденцията  със счетоводната къща

- водене на каса, работа с банкови документи, издаване на фактури, приходни и разходни касови ордери.

3 Водене на документация по ЗБУТ и изискванията по политиката за защита на личните данни на дружеството

4.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.


Длъжността е на пряко подчинение на управителя. Осигурява повикването на работници и служители при управителя и прием на външни посетители в съответствие с установения ред.

II. Изисквания:

 • с висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“, за предпочитане икономическо.
 • владеене на АНГЛИЙСКИ език е задължително; 
 • владеене на Втори западен език е препоръчително;
 • отлична компютърна грамотност;
 • шофьорска книжка е препоръчително
 • умения за изготвяне на презентационни и административни документи;
 • дискретност, прецизност, и лоялност към фирмата.
 • умения за работа в екип и комуникативност.
 • отговорност и лична ангажираност към работния процес;

III.  Ние предлагаме:
- работа в динамична среда от професионалисти;
- регламентирано работно време;
- атрактивно заплащане според резултатите;
- добри условия на работа.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете на е-mail:

- Автобиография - европейски образец с актуална снимка,
- Мотивационно писмо,
- Препоръки от предишни работодатели (Опционално).

Ако смятате, че имате нужното, за да се развивате в динамична работна среда, не се колебайте да се свържете с нас чрез info@sagacommodities.com