ΕΝΈΡΓΕΙΑ

Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας ήρθε σε εμάς ως το επόμενο οργανικό βήμα στην επιχειρηματική μας ανάπτυξη εξαιτίας της αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο κύριων προϊόντων μας – δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και της αγοράς της ενέργειας.

Οι κύριοι εταίροι μας είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά την παραγωγή και την πώληση ενέργειας και για τις οποίες πρέπει να αγοράσουν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.  

Η ιδέα των προϊόντων, συμπεραλαμβανομένης της ενέργειας και των άλλων ενεργειακών βασικών προϊόντων, έχει αξία και νόημα στους πελάτες μας κι έτσι έχουμε δώσει έμφαση στην ανάπτυξη έξυπνων επιχειρηματικών λύσεων σε αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η SAGA Commodities κατέχει  άδεια  εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία από το 2016.

Ο κατάλογος των  χορηγημένων αδειών διατίθεται εδώ: http://dker.bg/firmi_listbg.php 

Η SAGA Commodities είναι επίσης μέλος του Βουλγαρικού χρηματιστηρίου ενέργειας ΙΒΕΧ ( Bulgarian power exchange IBEX (www.ibex.bg) ).

Η εταιρεία λειτουργεί από δικούς της  λογαριασμούς, για λογαριασμό των πελατών στην τοπική αγορά, καθώς και για τις διασυνοριακές συναλλαγές με γειτονικές χώρες.