ΜΈΤΑΛΛΑ

Τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα κατέχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας, καθώς και για τη δύναμη και την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας. Η μεταλλουργία είναι πράγματι πολύ σημαντική για την οικονομία της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Οι τομείς είναι στρατηγικοί από την άποψη της προστιθέμενης αξίας της απασχόλησης και της παραγωγής. Τα μέταλλα μπορούν να ανακυκλωθούν ατελείωτα, πράγμα που σημαίνει με τη σειρά τους την εξοικονόμηση πρώτων υλών κι ενέργειας καθώς και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα.

  • Τα έγχρωμα μέταλλα και τα κράματα είναι υλικά με βάση το σίδηρο. Χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Μερικοί από τους σημαντικότερους τύπους τέτοιων κραμάτων είναι οι χάλυβες άνθρακα, ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες εργαλείων και χυτοσίδηρος. Τα σιδηρούχα μέταλλα χρησιμοποιούνται σε δομικά υλικά, εργαλεία, ιατρικές συσκευές, σύρματα, αυτοκίνητα, αεροδιαστημικά, στρατιωτικά, ιατρικά πεδία κτλ.

Τα μη σιδηρούχα μέταλλα περιλαμβάνουν αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο και άλλα κράματα που δεν περιέχουν σίδηρο. Είναι πολύ σημαντικά για τις μεταποιητικές βιομηχανίες και είναι αναντικατάστατα για πολλά προϊόντα στον τομέα των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και της μηχανολογίας. Έχουν μοναδικά θερμικά, ηλεκτρικά και απομονωτικά