Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ

Η SAGA Commodities  είναι ένας μεσίτης εμπορευμάτων με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στον χώρο, στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες οικολογικής οικονομίας.

Προσφέρουμε πληροφορίες για την αγορά, στρατηγικές για τη διαχείριση της έκθεσης σε άνθρακα, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση των εκπομπών και την προσφορά βιομάζας. Πρόσφατα προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο μας πράσινες υπηρεσίες, η εμπορία προϊόντων χάλυβα για την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού. 

Η καρδιά των δραστηριοτήτων μας είναι η εμπορία άνθρακα. Πιστεύουμε ότι το σύστημα κεφαλαιοποίησης και εμπορίας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει ένα πραγματικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην καινοτομία αντί να πληρώνουν μόνο για την ρύπανση. Με βάση την εμπειρία μας στα βιομηχανικά προϊόντα της ΕΕ, παρατηρήσαμε την ισχυρή προώθηση της δέσμευσης, όταν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να στραφούν σε πιο πράσινες τεχνολογίες παραγωγής.

Εμείς, στην SAGA Commodities, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες στρατηγικές για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίεςαρχής γενομένης με τον έλεγχο του άνθρακα σαςκαι με βάση την οποία αναπτύσσεται μια στρατηγική για την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών και του κόστους για την προσαρμογή των βέλτιστων εμπορικών πρακτικών.  

Η δεύτερη επιχειρηματική μας δραστηριότητα – φυσική εμπορία βιομάζας – προσανατολίζεται επίσης προς μια πιο πράσινη οικονομία και η ανάπτυξή της αυξήθηκε οργανικά καθώς θέλαμε να επεκτείνουμε τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με τους βιομηχανικούς πελάτες, παρέχοντας άμεσα βιομάζα για την παραγωγή τους. Μετά από μόλις 3 χρόνια λειτουργίας, είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε τις υπηρεσίες των τοπικών παραγωγικών μας εγκαταστάσεων και του δικτύου των μακροπρόθεσμων πελατών που έχουμε αναπτύξει στο εξωτερικό.

Η τρίτη επιχειρηματική μας δραστηριότητα – η φυσική εμπορία μετάλλων – ακολουθεί την ίδια γραμμή των συνοδευτικών βιομηχανικών πελατών στην αναβάθμιση της διαδικασίας παραγωγής τους. Αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται ραγδαία και σχεδιάζουμε να την επεκτείνουμε γεωγραφικά εκτός Βαλκανίων.

Στην SAGA Commodities όλοι συμμεριζόμαστε την πεποίθηση ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση για τις επιχειρήσεις, αλλά και μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού της οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μαζί με την αειφόρο ανάπτυξη. Οι «πράσινες θέσεις εργασίας» διπλασιάστηκαν τα τελευταία 15 χρόνια και οι εκπομπές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 18% από τότε που τέθηκε σε ισχύ το ΣΕΔΕ, σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών μεταξύ της περιόδου 1990 και 2011, ενώ παράλληλα αύξησε το ΑΕΠ κατά 45% για την ίδια περίοδο.

Όσο περισσότερα κάνει μια χώρα, τόσο περισσότερο οι πολίτες της ωφελούνται από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα πιο έξυπνα προϊόντα, τον καθαρότερο αέρα και τον ασφαλέστερο ενεργειακό εφοδιασμό.