ΒΙΟΜΆΖΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει μακροπρόθεσμο στόχο για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, αποδοτικής από πλευράς πόρων και οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050 και η βι&omi