Hlavná
stránka

 

SAGA Commodities špecializuje už 10 rokov v oblasti obchodovania s emisnými kvótami a spolupracuje s európskymi priemyselnými podnikmi, účastníkmi v systéme EU ETS, ktoré sa zároveň snážia byť angažovanými v zelených iniciatívach. Naše rôzne obchodné línie boli založené v súlade s vývojom potrieb naších klientov, ktoré sa stali najvyššou prioritou pre nás. Začali sme obchodovaním s emisiami CO2 a potom sme pridali nové oblasti kompetencie ako je výroba a dodávka biomasy pre energetické účely a pre výrobcov MDF, modernizačné projekty pri obchodovaní s kovmi a križové obchodovanie uhlíka s elektrinou.

 

V prípade záujmu k ostatným komoditám (biomasa, elektrina a kovy), budeme radi predložiť cenové ponuky v súlade s Vašou geografickou polohou a so špecifikáciami požadovaného produktu.

Viac