ELEKTRINA

Obchodovanie s elektrickou energiou prišlo ako daľší logický krok nášho rozvoja podnikania kvôli vzájomnej závislosti medzi našimi hlavnými komoditami – emisnými kvótami a elektrinou. 

Kľúčovými partnermi sú elektrárne, hlavnou činnosťou ktorých je výroba a predaj elektrickej energie a ktoré potrebujú kupovať emisné kvóty.

Podstata križového obchodovania elektriny s inými energetický komodít má hodnotu a význam pre naších klientov; preto sme kládli dôraz na rozvoj inteligentných obchodných riešení v tom smere.  

SAGA Commodities je držiteľom povolenia na obchodovanie s elektrinou v Bulharsku od roku 2016.

Zoznam držiteľov povolenia nájdete tu: http://dker.bg/firmi_listbg.php

SAGA Commodities je tiež členom Bulharskej energetickej burzy Bulgarian power exchange IBEX (www.ibex.bg)

Spoločnosť obchoduje na vlastný účet, v mene klientov na miestnom trhu, robí tiež aj cezhraničné transakcií so susednými krajinami.