KOVY

Železné a neželezné kovy majú mimoriadny význam pre každodenný život spoločnosti, ako aj pre silu a rast každého hospodárstva. Odvetvie kovovýroby je skutočne veľmi dôležité pre hospodárstvo EÚ, konkurencieschopnosť a priemyselný rozvoj. Sektory sú strategické z hľadiska pridanej hodnoty v oblasti zamestnanosti a výroby. Kovy sa môžu recyklovať donekonečna, čo zase znamená úsporu surovín a energie, ako aj zníženie emisií CO2.

  • Železné kovy a zliatiny sú materiály na báze železa. Široko sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach. Medzi najdôležitejšie typy týchto zliatin patria  uhlíkové ocele, nehrdzavejúce ocele, nástrojové ocele a liatina. Železné kovy sa používajú v stavebných materiáloch, rôznych nástrojoch, zdravotnických pomôckách, automobilovom, leteckom, zdravotnickom odvetví a iné. Majú osobitné tepelné, elektrické a izolačné vlastnosti.
  • Neželezné kovy zahŕňajú hliník, med, zinok a iné zliatiny, ktoré neobsahujú železo. Sú veľmi dôležité pre výrobné odvetvia a sú nenahraditeľné pre mnohé produkty v stavebníctve, automobilovom, leteckom a strojárenskom odvetví. Majú špecifické tepelné, elektrické a izolačné vlastnosti.