HLAVNÁ STRÁNKA

Saga commodities AD špecializuje v rôznych oblastiach v službe európskym priemyselným podnikom.

Výroba drevnej štiepky a vývoz do susedných krajín sme rozvinuli, kedže sme chceli rozšíriť spoluprácu a priamo dodávať biomasu naším priemyselným klientom. Po uplynutí len 3 rokov fungovania sme hrdí na to, že spolupracujeme s našími miestnymi výrobnými zariadeniami a so sieťou dlhodobých klientov, ktorú sme rozvinuli v zahraničí.

Dalšia obchodná línia, obchodovanie s kovmi s fyzickou dodávkou, má tú istú koncepciu, sprevádzať priemyselných klientov pri modernizácii výrobného procesu. Táto aktivita sa rýchlo rozvíja a plánujeme ju rozšíriť geograficky aj mimo Balkánu.

Máme licenciu na obchodovanie s elektrinou a sme veľmi aktívni na miestnom veľkoobchodnom trhu, ako aj na cezhraničnom trhu.

Najnovšia linía je fyzické obchodovanie s komoditami pre potravinársky priemysel.

Naša spoločnosť bola lídrom na uhlíkovom trhu na Balkáne a v strednej Európe, ale od nadobudnutia účinnosti MiFID II v Bulharsku v roku 2018, od kedy sa emisné kvóty určujú ako finančný nástroj, zastavili sme túto činnosť, ktorá je už mimo rozsahu komoditného obchodníka s povinnosťou byť licencovanou investičnou spoločnosťou.